Text Size
Chương Trình Hôm Nay - Thứ Sáu, 25/04/2014
Đề Tài:Bài 61: Chuyển Hóa Theo Hình Ảnh Chúa (Phần 39)
Tiết Mục:Làm Môn Đệ Chúa
Nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Đề Tài:Ê-phê-sô - Bài 73 - Sola Gratia Sola Fide (Phần 4) - Êphêsô 2:8-10
Tiết Mục:Lời Hằng Sống
Nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Toàn Bộ Chương Trình Hôm Nay
Nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Cùng Chủ Đề...

 1. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Năm, 24/04/2014
 2. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 23/04/2014
 3. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Ba, 22/04/2014
 4. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Hai, 21/04/2014
 5. Chương Trình Hôm Nay - Chúa Nhật, 20/04/2014
 6. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Bảy, 19/04/2014
 7. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Sáu, 18/04/2014
 8. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Năm, 17/04/2014
 9. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 16/04/2014
 10. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Ba, 15/04/2014
 11. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Hai, 14/04/2014
 12. Chương Trình Hôm Nay - Chúa Nhật, 13/04/2014
 13. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Bảy, 12/04/2014
 14. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Sáu, 11/04/2014
 15. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Năm, 10/04/2014
 16. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 09/04/2014
 17. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Ba, 08/04/2014
 18. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Hai, 07/04/2014
 19. Chương Trình Hôm Nay - Chúa Nhật, 06/04/2014
 20. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Bảy, 05/04/2014
 21. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Sáu, 04/04/2014
 22. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Năm, 03/04/2014
 23. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 02/04/2014
 24. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Ba, 01/04/2014
 25. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Hai, 31/03/2014
 26. Chương Trình Hôm Nay - Chúa Nhật, 30/03/2014
 27. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Bảy, 29/03/2014
 28. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Sáu, 28/03/2014
 29. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Năm, 27/03/2014
 30. Chương Trình Hôm Nay - Thứ Tư, 26/03/2014

Bài Mới

Bài 21: Sách Xuất Ai-cập 8:20-32 - Mười Tai Vạ (Phần 4) - Ruồi Mòng

Thứ Năm, 24/04/2014 Loạt Bài:Thông Điệp Cựu Ước: Xuất Ê-díp-tô Ký ...

Phụ Nữ và Cám Dỗ - Bài 16

Thứ Năm, 24/04/2014 Loạt Bài:Giờ Phụ Nữ ...

Bài 34: Trách Nhiệm Cơ Đốc Nhân - Đóng Đinh Con Người Cũ

Thứ Năm, 24/04/2014 Loạt Bài:Sống Đạo Tăng Trưởng ...

Một Bài Giảng Mẫu - Công Vụ 2:14-41

Thứ Tư, 23/04/2014 Loạt Bài:Niềm Hy Vọng  Một...

Bài 61: Chuyển Hóa Theo Hình Ảnh Chúa (Phần 39)

Thứ Tư, 23/04/2014 Loạt Bài:Làm Môn Đệ Chúa ...

Thư Côlôse - Bài 22: Hãy Cảnh Giác Với Tà Giáo (Phần 3) - Côlôse 2:8-15

Thứ Ba, 22/04/2014 Loạt Bài:Thư Tín Thánh Kinh: Thư Côlôse ...

Ê-phê-sô - Bài 73 - Sola Gratia Sola Fide (Phần 4) - Êphêsô 2:8-10

Thứ Ba, 22/04/2014 Loạt Bài:Ê-phê-sô - Ân Sủng Vô Hạn ...