Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Đường Con Đi - Còn Ai Bên Giê-xu - Ngài Luôn Mở Lối

Nguồn Vui Chúa Ban - Ý Nghĩa Cuộc Sống - Trọn Đời Dâng Hiến

Tìm Lại Bình An - Giê-xu, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố - Dâng Trọn Cho Giê-xu

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay - Hãy Tìm Về - Khi Giê-xu Qua - Người Chăn Hiền Lành

Bên Giòng Sông - Tôi Không Thể Biết - Con Đường Chúa Vẫn Đi

Giê-xu Đứng Trước Cửa Tâm - Dòng Bình Tịnh - Chúa Bức Thành Kiên Cố - Luôn Mỗi Phút

Đường Con Đi - Còn Ai Bên Giê-xu? - Ngài Luôn Mở Lối

Tình Yêu Chúa Tôi - Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha - Khúc Ca Tâm Tình

Quà Tặng Của Chúa - Mùa Đông Gợi Nhớ - Đêm Yên Lặng

Hương Nhạc Sao Mơ - Chúa Giáng Sinh Đêm Nay - Con Mari Là Chúa Tôi