Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay - Hãy Tìm Về - Khi Giê-xu Qua - Người Chăn Hiền Lành

Giê-xu - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Phút Suy Tư - Từ Ngày Tôi Có Giê-xu - Sự Bình An

Nguồn Vui Chúa Ban - Ý Nghĩa Cuộc Sống - Trọn Đời Dâng Hiến

Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau - Trong Vườn Cầu Nguyện - Tiếng Hát Của Tôi

Niềm Vui Mới - Đứa Con Hoang Trở Về - Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca

Ngài Biết Rõ - Ý Nghĩa Cuộc Sống - Giê-xu Tìm Tôi

Người Đưa Tôi Về - Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Chân Lý Vào Đời

LờI Nguyện Trao Dâng - Thánh Linh Dẫn Dắt - Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Đồi Vắng - Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Đứa Con Hoang Trở Về