Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Phút Suy Tư - Khi Tôi Quì Nơi Chân Chúa - Tôi Ngước Mắt Lên Triền Núi

Chúa Là Tất Cả - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay - Hãy Tìm Về - Khi Giê-xu Qua - Người Chăn Hiền Lành

Quê Hương Vinh Hiển - Gặp Gỡ Chúa - Đấng Nắm Giữ Tương Lai - Như Cánh Chim Bay Lên

Bên Giòng Sông - Tôi Không Thể Biết - Con Đường Chúa Vẫn Đi

Giê-xu - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Chúa Biết Rõ - Gần Chúa Hơn - Cung Điện Bằng Ngà

Bài Ngợi Ca Dâng Chúa - Đứa Con Hoang Trở Về - Niềm Vui Mới

Kíp Đến Tôn Thờ - Đêm Thánh - Đêm Yên Lặng

Đêm Thánh Tuyệt Vời - Quà Tặng Của Chúa - Tình Yêu Thiên Chúa