Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

Bài nghe Xem tất cả →

#68: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 08: Sự Cứu Chuộc Hứa Ban Cho Ápraham

#67: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 07: Sự Cứu Chuộc Nô-ê

#66: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 06: Tội Ác Ngập Tràn

#65: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 05: Công Bố Phúc Âm Lần Đầu Tiên

#64: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 04: A-đam Người Đại Diện

#63: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 03: Sự Xâm Nhập Của Tội Lỗi

#62: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 02: Sự Sáng Thế – Màn Mở Đầu

#61: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 01: Vở Kịch Trường Tồn

#60: Cuộc Sống Ý Nghĩa – Bài 13: Về Đích

#59: Cuộc Sống Ý Nghĩa – Bài 12: Yêu Thương (Phần 2)