Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Tình Yêu Chúa Tôi - Mong Con Nhớ Lại - Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng

Cố Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm (Phần 2) - Hoàng Hôn Bên Kia Đời - Lời Ru Thương - Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Cố Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm - Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca - Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Hoàng Hôn Bên Kia Đồi - Suy Tôn Giêxu - Chúa Biết Rõ

Từ Tấm Lòng Biết ơn - Nguồn Sống Trong Tâm - Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Giê-xu, Tình Yêu Diễm Tuyệt - Ngài Đầy Lòng Yêu Thương Tôi - Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Giêxu - Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Chúa Với Tôi - Ngài Đầy Lòng Yêu Thương Tôi - Xin Chúa Sai Con

Một Ngày Mới - Khúc Ca Tâm Tình - Ngài Biết Rõ

Giê-xu - Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai