Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Chúa Sẽ Lo Toan - Cha Nhân Ái - Những Dòng Nước Mắt Biết Ơn

Tình Yêu Nhiệm Mầu - Người Bạn Tôi Yêu Mến - Đến Với Chúa Yêu Thương

Khi Giê-xu Qua - Về Với Cha - Tâm Linh Tôi Hát

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai - Nhạc Khúc Tuyệt Vời - Đưa Con Về Chốn An Bình

Tình Yêu Chúa Tôi - Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha - Khúc Ca Tâm Tình

Liên Khúc Đồi Vắng - Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Đứa Con Hoang Trở Về

Sáng Soi Tâm Hồn - Đưa Con Về Chốn An Bình - Khúc Ca Tâm Tình - Tôi Đã Gặp Ngài

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay - Hãy Tìm Về - Khi Giê-xu Qua - Người Chăn Hiền Lành

Đứa Con Hoang Trở Về - Như Cánh Chim Bay Lên - Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Nguồn Vui Chúa Ban - Ý Nghĩa Cuộc Sống - Trọn Đời Dâng Hiến